Vad vi erbjuder på Cirkeln Stöd & behandling

– Cirkeln stöd & behandling erbjuder familjehem och öppenvårdvårdsinsatser.

Cirkeln stöd & behandling erbjuder

  • Familjehem
  • Jourhem
  • Akutplaceringar
  • Skyddat boende
  • Evidens och kunskapsbaserade insatser
  • Vi hämtar inom 24 timmar i hela Sverige


Hög tillgänglighet

Vi är tillgängliga dygnet runt, året om
Vi har möjlighet att komma ut och vara behjälpliga på plats dygnet runt

Vill du veta mer?
Ring oss: 0707-415763