Vår personal

– vi har blandad personalgrupp med bred grundkompetens

Vi har fördel av att vara en blandad personalgrupp på Cirkeln stöd & behandling, och detta gäller såväl etnicitet, ålder och kön som bakgrund och utbildning.

De grundkompetenser som finns representerade är socionom, beteendevetare, behandlingspedagoger.

I vår personalgrupp är vi utbildade inom

  • ART- Aggression Re
  • MI- Motiverande samtal
  • ÅP
  • Lösningsfokus
  • Hap- Haschavvänjningsprogram
  • Kälvestensmetoden
  • rePULSE

 

Vi på Cirkeln har lång erfarenhet av socialt arbete och behandling genom arbete på kommunala och privata HVB-hem, institutioner, egna kvalificerade familjehem, uppdrag som kvalificerad kontaktperson, både i slutna och öppna former.

Tillsammans har vi en specialkompetens med brett behandlingsutbud som gör att vi kan anpassa innehållet i behandlingen utifrån individens behov.

Vill du veta mer?
Ring oss: 0707-415763