Familjehem

– Vi utreder våra familjehem enligt Kälvestensmetoden.

Vill ni bli Familjehem och jourhem?

Det finns barn och ungdomar som lever under svåra förhållanden och som inte får sina behov av trygghet och omsorg tillgodosedda. De har mött problem av olika slag eller varit med om svåra upplevelser. Det kan också vara barnet som lever på ett sätt som skadar den personliga hälsan och utvecklingen.

De flesta barn placeras frivilligt i jourhem eller familjehem med sina föräldrars samtycke. Målet med familjehemsvården är att barnet, om det är möjligt, ska återförenas med sina föräldrar. Men det är inte alltid som barnet kan flytta hem igen.

Familjehem och jourhem är vanliga hem som på uppdrag av Socialnämnden tar emot andras barn under kortare eller längre tid. För att bli familjehem krävs det att man som familj blir utredd och godkänd. Cirkeln stöd och behandlings familjehemskonsulenter genomför en familjehemsutredning efter Kälvestensmetoden.

Ni behöver ha tillräckligt med tid och utrymme i familjen för att ge god omsorg till den placerade. Barnet skall kunna erbjudas eget rum. Våra familjehemskonsulenter ger anpassat stöd utifrån barnets behov och finns tillgängliga dygnet runt. Cirkeln följer Sveriges kommuners och landstings rekommendationer om ersättning till familjehem.

Maila vid intresse: info@csob.se

 

Familjehem – Uppdragsgivare

Cirkeln stöd och behandling erbjuder konsulentstödda familjehem med olika bakgrund och ursprung för att kunna matcha varje individs unika behov. Våra utbildade och erfarna konsulenter ger fortlöpande rådgivning och stöd dygnet runt till våra familjehem. Cirkeln stöd och behandling har lång erfarenhet av olika typer av uppdrag och skräddarsyr insatsen efter individens behov.

  • Vi utgår utifrån evidensbaserade metoder och forskning och inför varje placering är vår målsättning alltid att göra bästa möjliga matchning av vårt familjehem till det barn och ungdom som är i behov av en familjehemsplacering.
  • Vi erbjuder utredda och erfarna hem för barn & ungdomar.
  • Samtliga kontrakterade hem är utredda och kvalitetssäkrade efter Kälvestensmetoden och i samverkan med socialtjänsten. Våra familjehem har tillgång till stöd och handledning dygnet runt alla dagar. Det innebär att utredningen kvalitetssäkras både internt och externt. Vårt stöd till familjerna möjliggör komplexa placeringar för individer med beteendeproblem, missbruk, kriminalitet, neuropsykiatri och ofta en kombination av flera av dessa.

Har du ett ärende som du vill diskutera? Tveka inte att kontakta oss.

Vill du veta mer?
Ring oss: 0707-415763