Cirkeln stöd och behandling

– vi erbjuder öppenvård, familjehem och individanpassat boende för barn och ungdomar

Vi vill stärka individer & bygga självkänsla

Cirkeln stöd och behandling erbjuder Öppenvård, familjehem och individanpassat boende för barn och ungdomar med psykosociala svårigheter och allvarliga beteendeproblem såsom kriminalitet, missbruk, skolproblem och aggressioner.

Familjehem

Vi erbjuder kraftigt förstärkt familjehemsvård till barn med särskilt svår psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. Det kan gälla klienter med aspergers syndrom, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, självskadebeteende, depression[..]

Behandling

För varje ungdom upprättas en individuell genomförandeplan. Behandlingsarbetet vilar främst på kognitiva och beteendeterapeutiska grunder (KBT), där ungdomen deltar aktivt i sin egen utveckling. ART – ART står för Aggression Replacement Training[..]

Personal

Vi har fördel av att vara en blandad personalgrupp på Cirkeln stöd & behandling, och detta gäller såväl etnicitet, ålder och kön som bakgrund och utbildning. De grundkompetenser som finns representerade är [..]

Vad vi vill uppnå

Dialog & reflektion

Behandlingsarbetet grundar sig i stor respekt för den enskildes livssituation och livshistoria. Dialog och reflektion är ledord för oss.

Alla är unika

Vi utgår ifrån att varje individ är unik detta speglar även våra behandlingsplaner, vi anpassar behandlingen efter behovet.

Utveckla förmågor

Barnets förmåga till relationer, samspel och anknytningar har en central roll i behandlingen.

Starkare individer

vi vill bygga starkare självkänsla och därigenom skapa styrkan att stå emot kriminalitet, missbruk och utanförskap.

Sunda relationer

Vi anser att relationen och samspelets kvalitet är avgörande för förändringsprocessen.

Starka samspel

Vi benämner och bekräftar svårigheter, men för att den unges livssituation skall bli annorlunda, krävs även att vi upptäcker och stärker redan fungerande samspel

Vill du veta mer?
Ring oss: 0707-415763